top of page

Razgradnja podobe

Kraj igra ključno vlogo pri oblikovanju posameznika in njegovega razumevanja ter percepcije sveta okoli njega. Moje zanimanje je bilo usmerjeno v povezavo med krajem, kot prostorsko geografsko enoto z lastnimi koordinatami na eni strani, in podobo, ki si jo o njem ustvarimo na drugi. Torej s podobo zaradi katerega kraj označimo kot naš kraj.

A kraja ne gre preprosto upodobiti takšnega kakor je. Upodobimo lahko zgolj njegovo podobo, ki pa se nam ves čas izmika in razgrajuje.

Motivi na slikah so vzeti iz družinskih fotografij, ki so na istem mestu bili posneti v različnih časovnih intervalih. Prenesene so na slikovno površino, kjer po principu montaže med seboj intervenirajo in  se soočajo. Ustvarijo palimpsestno strukturo, ki razgradi primarne podobe v vzorec. Ta spominja na princip all-over slikarstva, a s to razliko, da dopušča razlike med samimi predeli površine. Skozi te razlike se prične vzpostavljati nova podoba. To se ne zgodi »za« površino (kot je to značilno za tradicionalno iluzionistično perspektivo), ne dogaja se vzporedno površini (kakor se to zgodi pri all-over principu). Zgodi se vmes, v vmesnem prostoru. Kakor sama struktura slike, je tudi vmesni prostor strukturiran palimpsestno. Ne obstaja zgolj kot vizualna površina urejenih barvnih ploskev. V njem se znajdejo tudi gledalčeva domišljija, spomin, izkušnje, asociacije in tako naprej.

Slike so poimenovane z zapisom koordinat kraja, katerega podobo lovijo. Zaradi številčnega zapisa se spogledujejo z modernističnim poimenovanjem »brez naslova«, ki usmeri pozornost na samo sliko kot na estetski objekt, gledalcu pa dopušča prosto igro asociacij. Takšen zapis naslova odraža moje zanimanje v povezavo med koordinati in podobo določenega kraja, hkrati pa spreobrne samo sliko v ime kraja, ki služi kakor podnapis k samim koordinatam.

Untitled-1-01.jpg

46 ° 32 '37' '- 15 ° 38' 54 '', akril na platnu, 40x70cm, 2016

4.jpg

46 º 33 '18' '- 15 º 37' 24 '', akril na platnu, 160x150cm, 2016

2.jpg

46º 30´ 56’’ – 15 º 34’ 47’’ /1, oil and acrylic on canvas, 120x80cm, 2016

1.jpg

Sprehod, akril na platnu, 130x180cm, 2015

3.jpg

46º 30´ 56’’ – 15 º 34’ 47’’ /2, acrylic on canvas, 120x80cm, 2016

5.jpg

46 ° 33 '58 ”- 15 ° 38’ 51 ”, akril na platnu, 130x180cm, 2016

RuschaQuoute.jpg

46 ° 32 '37' '- 15 ° 38' 54 '' / 2, akril na platnu, 50x100, 2016

bottom of page