top of page

Manjkajoča drevesa

Delo je odziv na problematiko izginjanja dreves v Mariboru. Zaradi starosti in bolezni dreves, je marsikatero moralo biti posekano. A namesto posaditve novih dreves, je tam ostala praznina.

Še enkrat sem se sprehodila skozi mesto in po spominu zbrala lokacije, kjer so se včasih nahajala drevesa. Zareza v fotografijo v obliki dreves, pa to praznino naredi vidno.

drevo3.jpg
drevo4.jpg
drevo1.jpg
grevo2.jpg
zemljevid_popravljen.jpg
bottom of page